fbpx

De oude ringoven in Boom, zeker een bezoekje waard!

Op bezoek bij EMABB – een uniek stuk erfgoed

In Boom temidden de Rupelstreek ligt op een uniek domein het steenbakkerijmuseum EMABB.

Het steenbakkerijmuseum Emabb is gevestigd in de gebouwen van de voormalige steenbakkerij Lauwers. Er wordt het verhaal gebracht van leven, wonen en werken in de Rupelstreek met in het bijzonder op de steenbakkerijen. Hierbij worden de uitzonderlijke leef-, woon- en werkomstandigheden van de arbeiders in de 19de en begin van de 20ste eeuw niet vergeten.

Je komt er ook te weten hoe een baksteen, pan of tegel werd gemaakt. Het gaat dus over het verhaal van de Boomse Baksteen die binnen een technisch, sociaal en stedenbouwkundig kader worden geplaatst.

Ook het industrieel erfgoed is een belangrijke insteek om de site te bezoeken. Zowel oude bedrijfsgebouwen als arbeiderswoningen maken deel uit van de site en horen bij het boeiende verhaal van de gidsen.

Luc Verbeek – architect en voorzitter EMABB

Na een uitgebreid bezoek aan de site, nemen we tijd om nader kennis te maken met Luc Verbeek, bezieler van EMABB.

Luc, kan je ons uitleggen waar jouw passie voor dit stukje cultureel erfgoed vandaan komt?

Ik ben sinds midden jaren ’80 betrokken bij het industrieel erfgoed van Noeveren door mijn burgerdienst die ik vervulde bij Emabb (Ecomuseum en Archief van de Booms Baksteen). Als Bomenaar ben ik trouwens altijd geïnteresseerd geweest voor het industrieel verleden van onze streek waarvan de steenbakkerijen een belangrijk onderdeel uitmaken. Door mijn studies als architect ben ik nog meer in contact geraakt met dit bouwmateriaal en door de werking van Emabb vzw kon ik ook zorgen dat het nageslacht nog zou te weten komen wat die steenbakkerijen in de streek betekent hebben.

Ik ben na mijn burgerdienst in 1987 secretaris van de EMABB vzw geworden en ondertussen sinds 1993 voorzitter van onze vereniging. Ik probeer binnen de werking steeds de lat wat hoger te krijgen en als teamspeler de Emabb-ploeg te inspireren en stimuleren om de trein van onze werking in de juiste richting te krijgen.

Ondertussen ben ik als architect ook betrokken bij de restauratiewerken die opgestart zijn en die van de site een echte onthaalruimte moet maken voor het baksteenverleden en alle andere industrieel-archeologische bedrijvigheden van de streek.

Met hoeveel medewerkers zijn jullie ondertussen actief?

Momenteel zijn er een 15-tal vrijwilligers en gidsen aan de slag, maar kunnen we ook beroep doen op een groep mensen die voor diverse activiteiten een handje komen toesteken. Met samenwerken kunnen we meer bereiken en dit doen we zowel voor onze activiteiten op cultureel als toeristisch vlak. Werkgroepen nemen eigen taken op zich en realiseren soms zaken die een verlengstuk zijn van onze werking. Zo hebben we een werkgroep “Booms Glas” waarbij een mooie tentoonstelling en publicatie werd gerealiseerd met dit prachtig materiaal, maar ook ALB (ArchitectuurLiefhebbers Boom) die het waardevolle (baksteen)erfgoed in Boom en onze Rupelstreek in de picture zetten en dit aan de hand van publicaties en rondleidingen. Dit is allemaal complementair en vormen een geheel binnen de koepel van EMABB.

Is iedereen welkom voor een bezoek? 

Voor een bezoek is iedereen welkom ! We zijn een gans jaar open en mits voorafgaandelijke afspraken kunnen we een aangepast bezoek voor iedereen uitwerken. Dit kan volgens eigen wensen van uren, een eigen programma waarbij baksteen meestal de rode draad vormt, maar ook kan uitgebreid worden met een wandeling in de beschermde wijk Noeveren of een rondrit in de Rupelstreek. Dit kan aangevuld worden met het drinken van een steekbiertje in onze onthaalruimte of zelfs het nuttigen van streekgerechten als schep. Dus er kunnen programma’s op maat gemaakt worden, zodat ieder iets naar zijn eigen wil krijgt.

 

Voor boekingen kan je terecht bij Emabb vzw Noeveren 67 te Boom of een mail sturen naar voorzitter@emabb.be of eens kijken op onze website www.emabb.be of bellen op 03.888.15.58.

 

Wij willen jullie graag ons verhaal vertellen !!